Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Babylon Ltd.

Wikipedia är en flerspråkig, nätbaserad, encyklopedi med fritt innehåll.Den har skrivits av frivilliga med Wikiprogramvara, vilket innebär att artiklar kan läggas till eller ändras av nästan vem som helst.

Download Glossary
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, sysadmin@babylon.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.