Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

yellow jacket

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Yellow jacket
Yellow jacket is the common name in North America for predatory wasps of the genera Vespula and Dolichovespula. Members of these genera are known simply as "wasps" in other English-speaking countries. Most of these are black and yellow; some are black and white like the bald-faced hornet, Dolichovespula maculata. Others may have the abdomen background color red instead of black. They can be identified by their distinctive markings, their occurrence only in colonies, and a characteristic, rapid, side to side flight pattern prior to landing. All females are capable of stinging. Despite having drawn the loathing and fear of humans, yellow jackets are in fact important predators of pest insects.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vespula
Vespula est un genre d'insectes contenant différentes espèces de guêpes sociales dont certaines sont des espèces "coucou", c'est-à-dire qu'elles habitent dans le nid d'une autre espèce pendant un certain temps, souvent pendant leur état larvaire, avant de partir, quand ils ont atteint leur état adulte, pour se reproduire. Ces espèces ne possèdent ni ouvrières ni reines, mais des mâles et des femelles. On différentie les espèces de vespula des espèces de dolichovespula surtout grâce à leurs joues qui sont très courtes et même parfois absentes contrairement aux dolichovespula.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Augustianie
Augustianie (Zakon Świętego Augustyna - OSA) - zgromadzenie zakonne powstałe 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły świętego Augustyna z HipponyZakon augustianów jest zaliczany do zakonów żebrzących. Ubiorem jest czarny habit z kapturem i skórzanym pasem. Do Polski (konkretnie do Krakowa) zostali sprowadzeni z Czech w 1342 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Samodzielna polska prowincja zakonna powstała 6 lipca 1547 roku. W 1950 roku zniesieni przez ówczesnego metropolitę krakowskiego księcia Adama Kardynała Sapiehę, reaktywowani w początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie prowincja polska posiada 3 klasztory: dwa w Krakowie i jeden w Łomiankach k. Warszawy. Na przestrzeni wieków augustianie dali Kościołowi 12 świętych i 80 błogosławionych. Pierwszym błogosławionym augustianinem pochodzącym z Polski ma szansę być Izajasz Boner (1399-1471). Augustianie prowadzą swoje apostolaty wśród ludzi chorych, ubogich, upośledzonych i odrzuconych na margines społeczeństwa.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Osa
Osa (Vespula) - rodzaj owadów charakteryzujący się kontrastowym ubarwieniem, zazwyczaj żółto-czarnym, oraz posiadaniem żądła stanowiącego naturalną broń w razie zagrożenia, a także ułatwiającego uśmiercenie ofiary. Osy osiągają do 30 mm długości ciała.

Żyją w gromadach, zakładając gniazda przeważnie kulistego kształtu, z szarej masy przypominającej papier, uzyskiwanej w wyniku przeżuwania drewna, mieszanego następnie ze śliną. Wewnątrz gniazda znajduje się plaster zawierający złożone przez królową jaja, otoczony licznymi powłokami masy papierowej zapewniającymi ochronę przed zimnem rozwijającym się jajom, a następnie larwom.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Osa (ujednoznacznienie)
Zoologia:

Geografia:

Technika:


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
צרעה גרמנית

צרעה גרמנית היא מין של צרעה חברתית.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Farsi dictionary

Download this dictionary
yellow jacket

(ج.ش ).زنبور زرد اجتماعى)Vespidae(

 
کلمات مرتبط(2) 

 
کلمات مرتبط(yellow jacket):
بازگشت به واژه yellow jacketjacket 
 
yellow 

| yellow jacket in English | yellow jacket in French | yellow jacket in Italian | yellow jacket in Spanish | yellow jacket in Russian | yellow jacket in Greek | yellow jacket in Korean | yellow jacket in Turkish | yellow jacket in Hebrew | yellow jacket in Arabic | yellow jacket in Polish | yellow jacket in Urdu | yellow jacket in Farsi