Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

yazı

Büyük Türkçe -KürtçeSözlük 2.0

Download this dictionary
Yazı
KURDÎ: Nivîsar
  
 
yazı
KURDÎ: nîvîs
  
 
KURDÎ: nivîs
  
 
alfabe, abece , alfabe , yazı , sesçil alfabe ~ya morsê mors alfabesi
KURDÎ: alfabe
  
 
hat, çizgi , hat, yazı , * xetên îtalîk İtalik yazı yazı , * şêr û xet yazı tura çizi , karık , yol , * xetên qumaş kumaşın yolları hat , * xeta rêhesin demir yolu hattı * xeta otobusê otobüs hattı hat , * xeta elektrîkê elektrik hatı hat , hat , * xeta bergiriyê savunma hattı 1 mat çizgi , 1 mat çizgi , ~ kişandin hat çekmek ~ û nivişt muska ~ û xal çizgi ve nokta ~a agir lşk ateş hattı , ~a avê der su kesimi , ~a cot saban izi , ~aji gayê pîr e balık baştan kokar ~a kersaxê erd kıyı dili ~a kor kör hat ~a qaleyê kale çizgisi ~a rê yol hatı ~a simbêl rast kirin bıyık doldurmak ~a teng a rêhesin dar hat ~a xwar ji gayê pîr e balık baştan kokar ~ên derveyî dış hatlar * erkedarên ku di xetên derveyî de dixebitin dış hatlarda çalışan görevliler ~ên kofî kufi yazısı ~ên reyhanî güzel ve zarif bir yazı türü ~ên şevkorkî okunaklı olmayan el yazısı
KURDÎ: xet
  
 
mektup karalama, yazı ,alaca, siyah beyaz karışımı
KURDÎ: reşbelek
  
 
yazı , * îcada nivîsê yazının icadı yazı , yazı , * nivîsa îtalîk İtalik yazı yazı , yazı, makale , ~ sererast kirin yazı düzeltmek, kalem oynatmak , ~a şikeste yatık yazı ~a xwarik yatık yazı
KURDÎ: nivîs
  

Tüm hakları serbesttir

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
Yazı
Yazı, söylenen sözcüklerin kayda geçirilmesi yöntemidir. Çoğu uzmana göre insanlık tarihinin en önemli buluşu olan yazının, ilk olarak M.Ö. 5000 yıllarında Sümer rahipleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yumuşak kil üzerine sivriltilmiş uçlu kamış parçaları ile şekiller çizilerek gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kil tabletin kızgın fırınlarda pişirilmesi ile ise kalıcı yazı elde edilmiştir. Sümer rahipleri yazıyı, tapınak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacı ile kullanmışlardır. Bu kayıtları tutarken bu işlemleri gerçekleştirenlerin isimlerini belirtme sorunu doğmuştu. Bunun üzerine kişi isimlerinin heceler nesne adlarına benzetilerek ilgili nesnenin resimleri çizildi. Kısa zamanda o nesnelerin işaretleri nesneyi değil, o nesnenin adındaki sesleri belirtmeye başladı. Bu şekilde, hecelerin seslerini simgeleyen işaretler kullanılarak kayıtlar tutuldu. Böylece zamanla günlük konuşmaların seslerini belirten işaretler ortaya çıkmış oldu.

Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.

Babylon Turkish-English

Download this dictionary
yazı
n. article, contribution, inscription, lettering, Scripture, writing
 
adj. clerical, scriptural, writing
 
yaz
n. summer, summertime

turkish 2 persian sozluk

Download this dictionary
yazı
نوشته. 
 
کتاب مقدس. 
 
مطابق متن کتاب مقدس. 
 
علامت گذاری باحروف. 

Mustafa YILDIZ's Turkish to English Dictionary

Download this dictionary
yazı
"writing; article" " makale; destiny, fate" " kader, yazgý, alýnyazýsý; (parada) tail"


| yazı in English | yazı in French | yazı in German | yazı in Greek | yazı in Turkish | yazı in Arabic | yazı in Farsi