Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

yawny

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
yawny
yawny /'jɔ:ni/
 • tính từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho buồn chán đến ngáp được

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  yawny
  tính từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho buồn chán đến ngáp được


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  yawny

  ['jɔ:ni]

  tính từ

  ▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho buồn chán đến ngáp được
  | yawny in English | yawny in Italian | yawny in Russian | yawny in Greek | yawny in Korean