Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

x ray machine

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
X-ray generator
An X-ray generator is a device used to generate X-rays. It is commonly used by radiographers to acquire an x-ray image of the inside of an object (as in medicine or non-destructive testing) but they are also used in sterilization or fluorescence.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
RTG
RTG (rentgenografia, potocznie rentgen) – technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Szczególnie duża różnica jest między pochłanianiem tkanek miękkich i kości. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia tego promieniowania.  Kość wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji (pochłaniania) promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.  Promieniowanie jonizujące, jakim jest promieniowanie rentgenowskie, ulega rozproszeniu komptonowskiemu. Zjawisko to zmniejsza kontrast obrazu, zacierając granicę między tkanką miękką a kością.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
X-RAY MACHINE
APPARATO CHE PROVVEDE AD EMETTERE RAGGI X

专业字典

Download this dictionary
x ray machine
x 光机

hEnglish - advanced version

Download this dictionary
x-ray machine

x-ray machine
n : an apparatus that provides a source of x rays [syn: x-ray machine ]


| x ray machine in English | x ray machine in French | x ray machine in Italian | x ray machine in Spanish | x ray machine in Dutch | x ray machine in Portuguese | x ray machine in German | x ray machine in Japanese | x ray machine in Korean | x ray machine in Turkish | x ray machine in Hebrew | x ray machine in Arabic | x ray machine in Polish | x ray machine in Hungarian | x ray machine in Lithuanian | x ray machine in Danish | x ray machine in Norwegian | x ray machine in Swedish | x ray machine in Farsi