Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

wspólnota autonomiczna

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii
Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych (hiszp. Comunidades Autónomas), które cieszą się dużą autonomią (głównie w kwestiach szkolnictwa, podatków itd.) Są to:

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| wspólnota autonomiczna in Polish