Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

write-off

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Write-off
A write-off is a reduction of the recognized value of something. In accounting, this is a recognition of the reduced or zero value of an asset. In income tax statements, this is a reduction of taxable income, as a recognition of certain expenses required to produce the income.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Nedskrivning
Nedskrivning innebär, att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Nergången skall dessutom vara bestående.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
write off
totalna šteta  
 
potpuno otpisivanje  
 
otpisati  
 
write-off
potpuno otpisivanje  
 
otpis  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
WRITE-OFF
CANCELLAZIONE. DEPREZZAMENTO. CANCELLARE. OGGETTO SENZA VALORE

WordNet 2.0 Dictionary

Download this dictionary
write off

Verb
1. concede the loss or worthlessness of something or somebody; "write it off as a loss"
(hypernym) admit, acknowledge
2. write something fluently, and without hesitation
(hypernym) write, compose, pen, indite
3. cancel (a debt)
(hypernym) cancel, strike down
(derivation) write-off
4. reduce the estimated value of something; "For tax purposes you can write off the laser printer"
(synonym) write down
(hypernym) depreciate
(derivation) write-off, write-down

 
write-off

Noun
1. (accounting) reduction in the book value of an asset
(synonym) write-down
(hypernym) depreciation, wear and tear
(hyponym) tax write-off, tax deduction, deduction
(derivation) write off, write down
(classification) accounting
2. the act of cancelling from an account a bad debt or a worthless asset
(hypernym) cancellation
(derivation) write off| write-off in English | write-off in French | write-off in Italian | write-off in Spanish | write-off in Portuguese | write-off in Russian | write-off in Turkish | write-off in Hebrew | write-off in Thai | write-off in Other Russian languages | write-off in Polish | write-off in Hungarian | write-off in Latvian | write-off in Catalan | write-off in Croatian | write-off in Bulgarian | write-off in Romanian | write-off in Swedish