Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

województwo siedleckie

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Województwo siedleckie
Województwo w latach 1975-1998. Zajmowało powierzchnię 8499 km², administracyjnie dzieliło się na 13 miast i 66 gmin. Graniczyło z województwami: ostrołęckimłomżyńskimbiałostockimbialskopodlaskimlubelskimradomskim i warszawskim. Miało charakter głównie rolniczy, słabo zurbanizowane (ludność miejska 30,7%).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| województwo siedleckie in German