Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

width

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Length
In geometric measurements, length is the longest dimension of an object. In other contexts "length" is the measured dimension of an object. For example it is possible to cut a length of a wire which is shorter than wire .

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Longitud dimensional

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Longueur
La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement développé.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Längd

Längd en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Wymiary geometryczne
Wymiary geometryczne (rozmiar) – pojęcie oznaczające w ogólnym przypadku trzy prostopadłe rozmiary dowolnego obiektu (przedmiotu) wzdłuż trzech osi układu współrzędnych. Potocznie wymiary te nazywane są - długością, wysokością i szerokością, ewentualnie grubością lub głębokością. Jeżeli któryś z wymiarów jest silnie zredukowany w stosunku do pozostałych, jest pomijany w opisie rozmiarów przedmiotu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| width in English | width in French | width in Italian | width in Spanish | width in Dutch | width in Portuguese | width in German | width in Russian | width in Japanese | width in Greek | width in Korean | width in Turkish | width in Hebrew | width in Arabic | width in Thai | width in Other Eastern-European languages | width in Other Western-European languages | width in Other Russian languages | width in Polish | width in Hungarian | width in Czech | width in Lithuanian | width in Latvian | width in Catalan | width in Croatian | width in Serbian | width in Albanian | width in Urdu | width in Slovenian | width in Estonian | width in Bulgarian | width in Danish | width in Finnish | width in Norwegian | width in Romanian | width in Swedish | width in Ukrainian | width in Farsi | width in Macedonian | width in Hindi