Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

veterinary medicine

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Veterinary medicine
Veterinary medicine is the branch of science that deals with the prevention, diagnosis and treatment of disease, disorder and injury in animals. The scope of veterinary medicine is wide, covering all animal species, both domesticated and wild, with a wide range of conditions which can affect different species.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde of veterinaire geneeskunde is een universitaire discipline. De studie diergeneeskunde leidt op tot het beroep van dierenarts. Veel dierenartsen behandelen dieren (practici), maar er zijn ook dierenartsen werkzaam in andere functies. Bijvoorbeeld in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in bestuur- en beleidsfuncties of in de veterinaire volksgezondheid (waarin de zorg voor de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong een grote rol speelt).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Veterinaria
Se denomina veterinaria (del latín veterinae, bestia o animal de carga) a la ciencia médica de prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, animales silvestres y animales de producción. En la actualidad se ocupa también de la inspección y del control sanitario de los alimentos, la prevención de zoonosis. El profesional que pone en práctica esta ciencia es llamado médico cirujano veterinario, veterinario o albéitar. El profesional capacitado para la enfermería veterinaria es llamado enfermero o técnico veterinario.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Veterinärmedizin
Die Veterinärmedizin (vom französischen Wort vétérinaire), auch als Tiermedizin bezeichnet, beschäftigt sich mit den Krankheiten von Tieren, mit dem Tierschutz und begleitender Forschung, aber auch mit Lebensmitteln tierischer Herkunft und verwandten Themen. Gerade Letzteres ist im Rahmen eines stetig steigenden Verbraucherschutzes von großer Bedeutung, obliegt doch die Kontrolle von Lebensmitteln tierischer Herkunft sowohl in der Erzeugung als auch in der Verarbeitung den Veterinärbehörden. Die Ausbildung zum Tierarzt ist durch die Verordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten (TAppV) staatlich geregelt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Médecine vétérinaire
La médecine vétérinaire est l'application des principes de la médecine, du diagnostic et de la thérapeutique à tous les animaux : animaux de compagnienouveaux animaux de compagnie (NAC), animaux des parcs zoologiques, animaux sauvages et d'élevage. La science vétérinaire est vitale pour l'étude et la protection de l'élevage, la santé des troupeaux et le suivi de la propagation d'une maladie. Elle requiert l'acquisition et l'application de connaissances scientifiques dans de multiples domaines et l'utilisation de qualités techniques dans un but de prévention de maladies qui peuvent aussi bien toucher les animaux de compagnie que les animaux sauvages.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| veterinary medicine in English | veterinary medicine in French | veterinary medicine in Italian | veterinary medicine in Spanish | veterinary medicine in Dutch | veterinary medicine in Portuguese | veterinary medicine in German | veterinary medicine in Russian | veterinary medicine in Japanese | veterinary medicine in Greek | veterinary medicine in Turkish | veterinary medicine in Hebrew | veterinary medicine in Arabic | veterinary medicine in Polish | veterinary medicine in Hungarian | veterinary medicine in Croatian | veterinary medicine in Urdu | veterinary medicine in Bulgarian | veterinary medicine in Danish | veterinary medicine in Finnish | veterinary medicine in Swedish