Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

vector (geometric)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Euclidean vector
In mathematicsphysics, and engineering, a Euclidean vector (sometimes called a geometric or spatial vector, or—as here—simply a vector) is a geometric quantity having magnitude (or length) and direction expressed numerically as tuples [ x , y , z ] splitting the entire quantity into its orthogonal-axis components. A vector is an object that is an input for or an output from vector functions according to vector algebra. A Euclidean vector is typically sketched as a directed line segment, or arrow, connecting an initial point A with a terminal point B and denoted by However, as an informational object, the vector is not as informative as a directed line segment (an ordered list of two points [ A , B ]) but rather expresses the displacement, or vector offset (change in location), A --> B. Technically, the [ x, y, z ] components of vector are equal to the vector difference minus . In this way, the vector considered as a numerical quantity conceals the locations of A and B while imparting the location of point B relative to A as if A were the coordinate origin.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Vector (wiskunde)
Een vector (Latijn: drager) is in de wiskunde een element van een vectorruimte, en daarmee een weinig specifiek begrip. Vectorruimten zijn echter generalisaties van onze gewone driedimensionale ruimte, waarin punten voorgesteld worden door hun drie coördinaten x, y en z. Zulke punten, opgevat als pijlen van de oorsprong tot het punt (x,y,z), waren de eerste die vector genoemd werden, een term ingevoerd door William Rowan Hamilton in 1837. Zo'n pijl stelt in de meetkunde en de natuurkunde een grootheid voor die zowel grootte als richting heeft (en eventueel een zin afhankelijk van de gehanteerde definitie), zoals verplaatsingsnelheidversnellingkracht, e.d.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Vector (física)

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Vektor
Im allgemeinen Sinn versteht man unter einem Vektor (lat. vector „Träger, Fahrer“) ein Element eines Vektorraums, das heißt ein Objekt, das zu anderen Vektoren addiert und mit Zahlen, die als Skalare bezeichnet werden, multipliziert werden kann. Vektoren in diesem allgemeinen Sinn werden im Artikel Vektorraum behandelt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
بردار

رياضيات و فيزيک

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| vector (geometric) in English | vector (geometric) in French | vector (geometric) in Spanish | vector (geometric) in Dutch | vector (geometric) in Portuguese | vector (geometric) in German | vector (geometric) in Japanese | vector (geometric) in Greek | vector (geometric) in Turkish | vector (geometric) in Hebrew | vector (geometric) in Arabic | vector (geometric) in Polish | vector (geometric) in Czech | vector (geometric) in Lithuanian | vector (geometric) in Latvian | vector (geometric) in Albanian | vector (geometric) in Bulgarian | vector (geometric) in Danish | vector (geometric) in Finnish | vector (geometric) in Swedish | vector (geometric) in Farsi