Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

urban area

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Urban area
An urban area is characterized by higher population density and vast human features in comparison to the areas surrounding it. Urban areas may be citiestowns or conurbations, but the term is not commonly extended to rural settlements such as villages and hamlets.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Espacio urbano
La definición de espacio urbano (o, también, medio urbano, área urbana, centro urbano o núcleo urbano) resulta tan difícil como la de espacio rural (o la del espacio periurbano, que comprende el espacio entre los dos últimos), sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Unité urbaine
En France, une agglomération urbaine (terme courant), ou une unité urbaine (terme administratif), est une catégorie statistique qui désigne empiriquement un territoire défini par la continuité de l'habitat ou du bâti. Une unité ou agglomération urbaine peut agglomérer plusieurs communes lorsqu'elles paraissent former ensemble une seule ville. Cette expression, qui ne correspond à aucune circonscription administrative légale, est utilisée par certains statisticiens et urbanistes de l'administration.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tätort
En tätort definieras i SverigeNorgeDanmark och Finland som ett tättbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. Tätortsindelningen beräknas i Sverige vart femte år av Statistiska centralbyrån (SCB). Tätortsindelningen är oberoende av den administrativa indelningen utan beräknas strikt enligt ovanstående definition. En tätort kan således ligga i flera kommuner och till och med i flera län, och en stadsdel kan ibland utgöra en egen tätort. De kan till och med ligga i flera länder även om det är omtvistat (till exempel Karesuando). Det som inte är tätort benämns av SCB som "utanför tätort" och omfattar såväl mindre ortsbebyggelse som småort, fritidhusområden och arbetsplatsområden, samt landsbygd. En småort är en ort med normalt mindre än 200 invånare (undantag finns) och högst 150 meter mellan husen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Zona urbana
Zona urbana é a área de um município caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados ás funções urbanas básicas, como habitaçãotrabalhorecreação e circulação.

No Brasil, a Lei Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 define zona urbana deve observar o requisito mínimo da existência de melhoramentos em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:


Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| urban area in English | urban area in French | urban area in Spanish | urban area in Dutch | urban area in Portuguese | urban area in German | urban area in Turkish | urban area in Arabic | urban area in Thai | urban area in Lithuanian | urban area in Croatian | urban area in Finnish | urban area in Swedish | urban area in Farsi