Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

tropical climate

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Tropical climate
A tropical climate is a climate of the tropics. In the Köppen climate classification it is a non-arid climate in which all twelve months have mean temperatures of at least . Unlike the extra-tropics, where there are strong variations in day length and temperature, with season, tropical temperature remains relatively constant throughout the year and seasonal variations are dominated by precipitation.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Clima tropical
El clima tropical es un tipo de clima habitual de la zona intertropical, en una banda que rodea al Ecuador desde los 23º latitud norte hasta los 23º latitud sur. La clasificación ampliamente reconocida de Wladimir Peter Köppen lo define como clima no árido en el que los doce meses tienen temperaturas medias superiores a los 18 °C. Otros autores lo definen como el clima que posee determinado punto del planeta en donde jamás se producen heladas, es decir, nunca desciende la temperatura por debajo de los 0 °C, sin importar si es árido o húmedo.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipédia Français

Download this dictionary
Climat tropical
Le climat tropical est un type de climat présent entre les tropiques, généralement jusqu'à 14 degrés de latitude nord et sud.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Klimat równikowy
Klimat równikowy – w klasyfikacji klimatów Wincentego Okołowicza jest to jedna z pięciu głównych stref klimatycznych. Obejmuje obszary kuli ziemskiej położone między 0°-20°S oraz 0°-20°N. W strefie klimatów równikowych średnia temperatura wszystkich miesięcy przekracza 20 °C. Roczne amplitudy temperatur są niewielkie, wzrastają do 5 °C-10 °C idąc na północ i na południe od równika. Oddalając się od równika zmniejsza się też roczna suma opadów i ich rozkład w ciągu roku. Na równiku nie ma wyraźnej pory bezdeszczowej (codziennie padają tutaj tzw. deszcze zenitalne), dalej od równika pora deszczowa ograniczona jest do kilku miesięcy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Clima tropical
Clima tropical é a designação dada aos climas das regiões intertropicais caracterizados por serem megatérmicos, com temperatura média do ar em todos os meses do ano superior a 18 °C, não terem estação invernosa e terem precipitação anual superior à evapotranspiração potencial anual.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

| tropical climate in English | tropical climate in French | tropical climate in Italian | tropical climate in Spanish | tropical climate in Dutch | tropical climate in Portuguese | tropical climate in German | tropical climate in Russian | tropical climate in Japanese | tropical climate in Turkish | tropical climate in Hebrew | tropical climate in Arabic | tropical climate in Polish | tropical climate in Lithuanian | tropical climate in Swedish | tropical climate in Farsi