Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

transliteracja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Transliteracja
Transliteracja to sposób zapisywania tekstu pisanego w jednym alfabecie literami innego alfabetu, oparty na ścisłej odpowiedniości liter (jednej literze danego alfabetu odpowiada jedna litera lub grupa liter drugiego alfabetu). Transliteracja umożliwia odtworzenie oryginalnego zapisu, co nie jest możliwe w przypadku transkrypcji. Stosowana jest w opracowaniach naukowych, katalogach papierowych i elektronicznych bibliotecznych, archiwalnych, w wielkich atlasach geograficznych oraz na niektórych mapach.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| transliteracja in Polish