Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

traktat z Maastricht

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Traktat z Maastricht
Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (fr. Traité sur l'Union européenneang. Treaty on European Union), TUEumowa międzynarodowa parafowana 10 grudnia 1991 r., podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po referendach przeprowadzonych w niektórych krajach członkowskich.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| traktat z Maastricht in Polish