Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

träd

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Trad
Trad. is mostly an abbreviation of the word "traditional". It may refer to:

See more at Wikipedia.org...

 
Tråd
Tråd is a  Swedish electronic music duo from Stockholm, formed in 2011. The band consists of Niklas Swanberg and Frank Wagnerius, and their music uses compressed live drums, talk box vocals, analogue synthesizers and many layers of arpeggio loops.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Trad
Trad ist der Ortsname von:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Trad
 
John Tradescant

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Trad
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Trad est souvent utilisé pour désigner :

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Trad
Trad kan avse
  • handelsrutt med viss vara, i synnerhet vad gäller sjöfart (jfr eng. trade): australienska vetetraden, kinesiska tetraden, chilenska nitrattraden

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Träd
Denna artikel handlar om de växter som kallas träd, för träd i annan betydelse se träd (graf) och träd (datastruktur).

Träd är växter som är stora och oftast vedartade, har mycket cellulosa och lignin i stammen, vilket gör att den är hård.

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Tråd

Tråd omfattar allt ifrån sytråd och tunnaste silkeulllinbomullsyntet och så vidare i textila sammanhang till tråd av metalliska material, till exempel silver och koppartråd.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| träd in English | träd in French | träd in Spanish | träd in Portuguese | träd in German | träd in Russian | träd in Japanese | träd in Turkish | träd in Hebrew | träd in Arabic | träd in Polish | träd in Lithuanian | träd in Latvian | träd in Albanian | träd in Bulgarian | träd in Danish | träd in Finnish | träd in Norwegian | träd in Romanian | träd in Swedish | träd in Macedonian | träd in Latin