Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

theories

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Theory
Theory is a contemplative and rational type of abstract or generalizing thinking, or the results of such thinking. Depending on the context, the results might for example include generalized explanations of how nature works. The word has its roots in ancient Greek, but in modern use it has taken on several different related meanings. A theory is not the same as a hypothesis. A theory provides an explanatory framework for some observation, and from the assumptions of the explanation follows a number of possible hypotheses that can be tested in order to provide support for, or challenge, the theory.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Theorie
Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Teoría
Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría. En general las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas o principios, supuestos y postulados, de la teoría.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Théorie
Une théorie (du grec theorein, « contempler, observer, examiner ») est un ensemble d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et des hypothèses, induites par l'accumulation de faits trouvés par l'observation ou l'expérience.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Teori
Teori är en vetenskaplig term med flera olika betydelser:
  1. Vetenskap: Komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell, alternativt system av desamma, till exempel Einsteinrelativitetsteorier eller gravitationsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet "teori" inom vetenskapen inte som en nära synonym till ordet "gissning", utan en teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen.
  2. Logik: Antingen en uppsättning axiom eller mängden av alla teorem som följer ur en viss axiomuppsättning. Teorin för en modell är mängden av alla satser som är sanna i modellen.
  3. Vardagligt: Tankemässigt förklaringsförsök utan förankring i verkligheten, kunskap som är hämtad ur böcker, motsatsen till praktik. Exempel: "Det där fungerar bara i teorin, inte i praktiken."

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| theories in English | theories in French | theories in Italian | theories in Spanish | theories in Dutch | theories in Portuguese | theories in German | theories in Russian | theories in Japanese | theories in Greek | theories in Korean | theories in Turkish | theories in Hebrew | theories in Arabic | theories in Other Western-European languages | theories in Polish | theories in Czech | theories in Lithuanian | theories in Latvian | theories in Catalan | theories in Croatian | theories in Albanian | theories in Bulgarian | theories in Danish | theories in Finnish | theories in Norwegian | theories in Swedish | theories in Farsi