Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

technika

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Technika
Technika, meaning technology in a several Slavic languages, may refer to:
  • Technika (brand), a brand of electronic products from Tesco
  • Technika (publisher), a publishing house of Vilnius Gediminas Technical University
  • Technika (camera), an all-metal folding field camera from Linhof
  • TECHNIKA, an annual technical festival held at the Birla Institute of Technology

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Technika
Technika (z gr. technē, sztuka, umiejętność) to - w znaczeniu ogólnym - całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi.

Podziału techniki można dokonać biorąc pod uwagę dziedzinę zastosowania - na przykład technika budowy maszyn, górnicza, medyczna, rolnicza. Technika jest ściśle związana z produkcją. Wraz z rozwojem techniki oraz postępem nauki nastąpiło rozszerzenie pojęcia techniki na nauki techniczne (między innymi maszynoznawstwomateriałoznawstwo). Wiedza o sposobach przetwarzania surowców i wytwarzania wyrobów jest nazywana technologią. Działalnością badawczą w dziedzinie techniki zajmują się nauki techniczne (na przykład fizyka techniczna). Tak zdefiniowana technika stanowi zasadniczy składnik cywilizacji i kultury.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Technika
Technika (z reckého techné - remeslo, umení) je základní oznacení pro složku lidské kultury, která zarucuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání. Z pocátku se používalo ve významu umelecké cinnosti, dnes se rozšírilo na veškerou lidskou cinnost.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Technika
Technika


© 2007 EIMC International Limited, Co.
 
Technika
→ Technikum的复数

© 2007 EIMC International Limited, Co.

Hungarian English Online Dictionaries

Download this dictionary
technika
technology, engineering


| technika in English | technika in Italian | technika in Polish | technika in Hungarian | technika in Czech