Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

teacher

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Teacher
A teacher or schoolteacher is a person who provides education for pupils (children) and students (adults). The role of teacher is often formal and ongoing, carried out at a school or other place of formal education. In many countries, a person who wishes to become a teacher must first obtain specified professional qualifications or credentials from a university or college. These professional qualifications may include the study of pedagogy, the science of teaching. Teachers, like other professionals, may have to continue their education after they qualify, a process known as continuing professional development. Teachers may use a lesson plan to facilitate student learning, providing a course of study which is called the curriculum.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Onderwijzer
Een onderwijzer of onderwijzeres is een persoon die kennis en technische bekwaamheid overdraagt aan leerlingen. In engere zin geeft een onderwijzer les in het basisonderwijs (vroeger lagere school), en een leraar of lerares of docent in het voortgezet onderwijsSekseneutrale termen die de laatste decennia opkwamen zijn leerkracht en onderwijsgevende. Verder wordt bijvoorbeeld in bepaalde sporten over een leraar gesproken, zoals bij kungfu. Ook in bepaalde religies hanteert men de term, zoals in het jodendom.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Teacher
Teacher bezeichnet:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Maestro
Un maestro (del lat. magister) es alguien que ha estudiado una maestría y se encarga de la educación formal e institucionalizada de los niños de Educación Infantil, Primaria o Especial en escuelas o colegios. Algunos maestros pueden estar destinados en institutos de educación secundaria en programas de garantía social, educación compensatoria o apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales, así como en centros de Educación de Personas Adultas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Enseignant
L' enseignant est un pédagogue, qui pratique l'enseignement scolaire, scientifique, technique, sportif, religieux, artistique, spirituel… auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes (formation tout au long de la vie).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

| teacher in English | teacher in French | teacher in Italian | teacher in Spanish | teacher in Dutch | teacher in Portuguese | teacher in German | teacher in Russian | teacher in Japanese | teacher in Greek | teacher in Korean | teacher in Turkish | teacher in Hebrew | teacher in Arabic | teacher in Thai | teacher in Other Eastern-European languages | teacher in Other Western-European languages | teacher in Other Russian languages | teacher in Polish | teacher in Hungarian | teacher in Czech | teacher in Lithuanian | teacher in Latvian | teacher in Catalan | teacher in Croatian | teacher in Serbian | teacher in Albanian | teacher in Urdu | teacher in Slovenian | teacher in Estonian | teacher in Bulgarian | teacher in Danish | teacher in Finnish | teacher in Norwegian | teacher in Romanian | teacher in Swedish | teacher in Ukrainian | teacher in Farsi | teacher in Macedonian | teacher in Afrikaans | teacher in Latin | teacher in Hindi