Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

szkic

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Szkic
Szkic - wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiejrzeźbiarskiej (bozzetto) itp. Szkicem można również nazwać swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki, służącej później przy opracowaniu dzieła.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
szkic
nm. sketch, preliminary drawing, rough draft of a drawing; brief description; rough draft or outline

Polish final

Download this dictionary
szkic
u -e) m ( plan, projekt)draft ( SZTUKA)sketcszkicować (-uję, -ujesz) (perf na-) vt to sketcszkicownik ( -ka -ki)(instr sg -kiem) m sketchbooszkicowy adj ( omówienie)sketchy szkicowy plan/rysunek sketch

Polnisch-Deutsch 0.20

Download this dictionary
szkic
Skizze


| szkic in English | szkic in German | szkic in Polish