Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

synd

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Synd
is an album by , released in 1986.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Lu Synd
Lu Synd (* 15. Juni 1886 in Konstanz; † 5. Mai 1978 in Berlin; gebürtig Pauline Müller) war eine deutsche Schauspielerin und Filmproduzentin.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Synd
Synd (från fsv ord besläktat med sund = smalt vatten) är ett centralt begrepp i bland annat den kristna världsbilden. Det är nära besläktat med omoral och ondska genom att det betecknar handlingar som inte är acceptabla utifrån ett visst normsystem. I kristendomen utgörs normsystemet av Guds vilja.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Synd
Synd er i religiøs sammenheng knyttet til det som står i et motsetningsforhold til det guddommelige vesen, virkelighet og vilje. Sagt på en annen måte, synd står i et motsetningsforhold til Guds hellighet.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
synd
I (brott mot Guds vilja) peccato; (liten) peccatilio; (orättfärdighet) iniquitate; begå en ~ committer un peccato, peccar; bekänna sina ~er confessar su peccatos; ge någon ~ernas förlåtelse absolver un persona de su peccatos
II (beklagligt förhållande) damno; det är ~ att il es regrettabile que; det är ~ om henne io ha pietate de illa, io la commisera, io me dole de illa; /vad ~! qual damno!; tycka ~ om haber pietate/compassion de, doler se de, commiserar

Svenska Sällskapet för Interlingua


| synd in English | synd in German | synd in Albanian | synd in Danish | synd in Finnish | synd in Norwegian | synd in Swedish | synd in Farsi | synd in Latin