Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

stationary wave

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Standing wave
In physics, a standing wave – also known as a stationary wave – is a wave that remains in a constant position.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Staande golf
Een staande golf is een golfverschijnsel veroorzaakt door interferentie van twee golven met gelijke frequentie en amplitude maar tegengestelde voortplantingsrichting. Daardoor ontstaat een regelmatig patroon van punten die stilstaan, de knopen, en punten die maximale uitslag vertonen, de buiken. De afstand tussen de knopen bedraagt de halve golflengte van de interfererende golven. Alle punten in een staande golf gaan tegelijkertijd door de evenwichtspositie. Dit in tegenstelling tot een lopende golf, waarbij de punten na elkaar de evenwichtspositie passeren en er geen plaatsen langs de golf zijn met een amplitude die lokaal gelijk is aan nul, zoals in een knoop.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Onda estacionaria
Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales, ciertos puntos de la onda llamados nodos, permanecen inmóviles.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Onde stationnaire
Une onde stationnaire est le phénomène résultant de la propagation simultanée dans des directions différentes de plusieurs ondes de même fréquence, dans le même milieu physique, qui forme une figure dont certains éléments sont fixes dans le temps. Au lieu d'y voir une onde qui se propage, on constate une vibration stationnaire mais d'intensité différente, en chaque point observé. Les points fixes caractéristiques sont appelés des nœuds de pression.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Stående våg
Stående våg är ett vågfenomen som bildas av två vågrörelser som rör sig motsatt riktning och är superponerade på varandra. Därigenom uppstår noder och bukar. Vågen som ser ut att stå stilla - en stående våg. Den svänger bara upp och ner (för en transversell våg) eller fram och tillbaka (för en longitudinell våg). Vågen har sin största amplitud i bukarna och minsta i noderna. Avståndet mellan noderna är en halv våglängd.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| stationary wave in English | stationary wave in French | stationary wave in Italian | stationary wave in Spanish | stationary wave in Dutch | stationary wave in Portuguese | stationary wave in German | stationary wave in Russian | stationary wave in Japanese | stationary wave in Greek | stationary wave in Korean | stationary wave in Turkish | stationary wave in Hebrew | stationary wave in Arabic | stationary wave in Polish | stationary wave in Hungarian | stationary wave in Lithuanian | stationary wave in Latvian | stationary wave in Bulgarian | stationary wave in Finnish | stationary wave in Romanian | stationary wave in Swedish | stationary wave in Farsi