Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

state religion

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
State religion
[File:Map of state religions.svg|right|thumb|350px|Nations with state religions: (in EnglandAnglicanism) ]]

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Estado confesional
[Image:Map of state religions.svg|right|thumb|500px|Estados confesionales: ]]

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Religion d'État
[Fichier:Map of state religions.svg|thumb|400px|Pays ayant une religion d'État: ]]

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Statsreligion
[Bild:State Religions.png|thumb|Statsreligioner världen över: ]]

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Religia panstwowa
Religia państwowareligia wspierana ideowo, jako jedyna, przez państwo. Jej struktury wyznaniowe są najczęściej bądź bezpośrednio finansowane przez państwo, bądź posiadają przywileje względem innych wyznań. W systemach monarchicznych jest to z reguły religia wyznawana przez panującego władcę. Nierzadko obowiązują regulacje zakazujące osobom innych wyznań zajmowania określonych stanowisk, sprawowania przez duchownych pewnych funkcji administracyjnych, uprzywilejowania nauki religii państwowej w szkołach.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| state religion in English | state religion in French | state religion in Italian | state religion in Spanish | state religion in Dutch | state religion in Portuguese | state religion in German | state religion in Japanese | state religion in Hebrew | state religion in Arabic | state religion in Polish | state religion in Finnish | state religion in Swedish | state religion in Farsi