Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

spoonbill

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Spoonbill
Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds in the family Threskiornithidae, which also includes the Ibises.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Plateinae
Los plateínos (Plateinae) son una subfamilia de aves pelecaniformes de la familia Threskiornithidae, conocidas vulgarmente como espátulas, por su pico grande y aplastado en la punta.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Löffler (Unterfamilie)
Die Löffler (Plataleinae) sind eine Unterfamilie der Ibisse und Löffler in der Ordnung der Schreitvögel. Benannt sind sie nach der typischen Schnabelform.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Wikipédia Français

Download this dictionary
Spatule (oiseau)
Spatule est le nom vernaculaire de 6 espèces du genre Plataleaoiseaux échassiers de la famille des Threskiornithidae. Il est l'unique genre de la sous-famille des Plataleinae.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Warzechy
Warzęchy (Plataleinae) - podrodzina ptaków z rodziny ibisowatych. Obejmuje gatunki brodzące, zamieszkujące głównie strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych Starego Świata (w Nowym Świecie występuje jedynie warzęcha różowa). Ptaki te różnią się od ibisów kształtem dzioba, który mają długi, prosty, szeroki z charakterystycznym rozszerzeniem na końcu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| spoonbill in English | spoonbill in French | spoonbill in Italian | spoonbill in Spanish | spoonbill in Dutch | spoonbill in Portuguese | spoonbill in German | spoonbill in Russian | spoonbill in Japanese | spoonbill in Greek | spoonbill in Turkish | spoonbill in Hebrew | spoonbill in Arabic | spoonbill in Thai | spoonbill in Polish | spoonbill in Hungarian | spoonbill in Latvian | spoonbill in Catalan | spoonbill in Croatian | spoonbill in Urdu | spoonbill in Bulgarian | spoonbill in Danish | spoonbill in Norwegian | spoonbill in Romanian | spoonbill in Swedish | spoonbill in Farsi | spoonbill in Macedonian