Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

spoonbill

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Spoonbill
Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds in the family Threskiornithidae, which also includes the Ibises.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Plateinae
Los plateínos (Plateinae) son una subfamilia de aves pelecaniformes de la familia Threskiornithidae, conocidas vulgarmente como espátulas, por su pico grande y aplastado en la punta.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Spatule (oiseau)
Spatule est le nom vernaculaire de 6 espèces du genre Plataleaoiseaux échassiers de la famille des Threskiornithidae. Il est l'unique genre de la sous-famille des Plataleinae.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Warzechy
Warzęchy (Plataleinae) - podrodzina ptaków z rodziny ibisowatych. Obejmuje gatunki brodzące, zamieszkujące głównie strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych Starego Świata (w Nowym Świecie występuje jedynie warzęcha różowa). Ptaki te różnią się od ibisów kształtem dzioba, który mają długi, prosty, szeroki z charakterystycznym rozszerzeniem na końcu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Colhereiro
Colhereiro é o nome comum a várias aves ciconiformes da família Threskiornithidae, que também inclui os íbis. Essa ave é conhecida pelo gênero Platalea e se distribui por várias espécies.

O colhereiro é uma ave pernalta de pescoço longo. O nome se deve ao formato de colher que o bico dessas aves possui. Com ele, a ave revolve o fundo dos ambientes aquáticos em que vive, em busca de alimento. Vive em pequenos bandos ou solitariamente e se alimenta de peixescrustáceosinsetos e moluscos.


Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| spoonbill in English | spoonbill in French | spoonbill in Italian | spoonbill in Spanish | spoonbill in Dutch | spoonbill in Portuguese | spoonbill in German | spoonbill in Russian | spoonbill in Japanese | spoonbill in Greek | spoonbill in Turkish | spoonbill in Hebrew | spoonbill in Arabic | spoonbill in Thai | spoonbill in Polish | spoonbill in Hungarian | spoonbill in Latvian | spoonbill in Catalan | spoonbill in Croatian | spoonbill in Urdu | spoonbill in Bulgarian | spoonbill in Danish | spoonbill in Norwegian | spoonbill in Romanian | spoonbill in Swedish | spoonbill in Farsi | spoonbill in Macedonian