Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

spinal cord

Babylon English-Polish

Download this dictionary
spinal cord
Rzecz. rdzeń kręgowy

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Rdzen kregowy
Rdzeń kręgowy to część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym. Ma kształt grubego sznura, nieco spłaszczonego w kierunku strzałkowym, o przeciętnej średnicy 1 cm, barwy białej, o masie ok. 30 g. Umieszczony jest w biegnącym w kręgosłupie kanale kręgowym. Rozpoczyna się bez wyraźnej granicy od rdzenia przedłużonego i rozciąga na przestrzeni ok. 45 cm, od I kręgu szyjnego do górnej krawędzi II kręgu lędźwiowego, gdzie kończy się stożkiem rdzeniowym.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| spinal cord in English | spinal cord in French | spinal cord in Italian | spinal cord in Spanish | spinal cord in Dutch | spinal cord in Portuguese | spinal cord in German | spinal cord in Russian | spinal cord in Japanese | spinal cord in Greek | spinal cord in Korean | spinal cord in Turkish | spinal cord in Hebrew | spinal cord in Arabic | spinal cord in Thai | spinal cord in Czech | spinal cord in Catalan | spinal cord in Croatian | spinal cord in Albanian | spinal cord in Finnish | spinal cord in Romanian | spinal cord in Swedish | spinal cord in Farsi | spinal cord in Macedonian | spinal cord in Hindi | spinal cord in Filipino