Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

socjalizm

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Socjalizm
Socjalizm (łac.societas - wspólnota) - wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do prób zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia świadczeń socjalnych, lub poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego rynku, ograniczenie własności prywatnej oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej. Socjalizm bywa także definiowany jako wysoki poziom rozwoju wszystkich członków społeczeństwa bez podawania konkretnej formy własności środków produkcji, na przykład przez Marię Szyszkowską, która powołuje się w tym na tradycję socjalistyczną, ale nie marksistowską.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
socjalizm
nm. socialism, political theory advocating the collective ownership and administration of the production and distribution of goods; political system based on the theory of socialism

Polish final

Download this dictionary
socjalizm
mu)(loc sg -mie) m socialism

Polnisch-Deutsch 0.20

Download this dictionary
socjalizm (m)
Sozialismus


| socjalizm in English | socjalizm in German | socjalizm in Polish