Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

social criticism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Social criticism
The term social criticism often refers to a mode of criticism that locates the reasons for malicious conditions in a society considered to be in a flawed social structure. It may also refer to people adhering to a social critic's aim at practical solutions by way of specific measures either for consensual reform or powerful revolution.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Crítica social
La crítica social es la crítica de una sociedad, a menudo definida en los términos de la crítica, ya sea del todo o, por lo menos, de aspectos substantivos de esta.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Samhällskritik
Samhällskritik analyserar (problematiska) sociala strukturer och riktar praktiska lösningar av särskilda mått, radikala reformer eller till och med revolutionärt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Fundset Deutsch2Chinese(S)

Download this dictionary
Sozialkritik
[die] 社会批评。
social criticism
 
Zeitkritik
[die] 时评。对时代或社会的抨击
social criticism


| social criticism in English | social criticism in Spanish | social criticism in Swedish