Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

simulate

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Simulation
Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or system over time. The act of simulating something first requires that a model be developed; this model represents the key characteristics or behaviors/functions of the selected physical or abstract system or process. The model represents the system itself, whereas the simulation represents the operation of the system over time.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Simulación
Simulación es la investigación de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Simulation de phénomènes
La simulation est un outil utilisé par le chercheur, l'ingénieur, le militaire etc. pour étudier les résultats d'une action sur un élément sans réaliser l'expérience sur l'élément réel.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Simulering
Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Exempelvis används bilsimulatorer för att återskapa en bilfärd på ett så realistiskt sätt som möjligt. Syftet med simulering är att användaren lättare ska kunna dra slutsatser om hur vissa saker är i verkligheten.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Symulacja (statystyka)
Symulacjaeksperyment prowadzony na pewnego rodzaju modelu - matematycznym, informatycznym lub rzeczywistym, celem określenia znaczenia zmian wartości parametrów lub wartości zmiennych objaśniających dla wartości zmiennych prognozowanych.

Do przeprowadzenia symulacji zazwyczaj konieczne jest stworzenie modelu matematycznego symulowanego obiektu.

Symulacja zastępuje wykonanie eksperymentu na badanym obiekcie, m.in. systemie gospodarczym (np. przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| simulate in English | simulate in French | simulate in Italian | simulate in Spanish | simulate in Dutch | simulate in Portuguese | simulate in German | simulate in Russian | simulate in Japanese | simulate in Greek | simulate in Korean | simulate in Turkish | simulate in Hebrew | simulate in Arabic | simulate in Thai | simulate in Other Eastern-European languages | simulate in Other Western-European languages | simulate in Other Russian languages | simulate in Polish | simulate in Hungarian | simulate in Czech | simulate in Lithuanian | simulate in Latvian | simulate in Catalan | simulate in Croatian | simulate in Serbian | simulate in Albanian | simulate in Urdu | simulate in Slovenian | simulate in Bulgarian | simulate in Danish | simulate in Finnish | simulate in Norwegian | simulate in Romanian | simulate in Swedish | simulate in Ukrainian | simulate in Farsi | simulate in Macedonian | simulate in Latin | simulate in Hindi