Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

sieci komputerowe

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Siec komputerowa
Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych i/lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| sieci komputerowe in Polish