Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

sextillion

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Names of large numbers
This article lists and discusses the usage and derivation of names of large numbers, together with their possible extensions.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Sextillion

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Sextillion
Un sextillion vaut 1036 soit 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, soit mille quintilliards.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Nazwy wielkich liczb
Potęgi dziesiątki
Polsce używa się standardowych nazw europejskich opracowanych przez Pelletiera. Zobacz też: Chuquet, Knuth, Knuth-Pelletier.

UWAGA!

USA oraz w krajach byłego ZSRR obowiązują dla liczb od 109 inne nazwy, co jest powodem częstych pomyłek w tłumaczeniach. Np. amerykański bilion (billion) to nasz miliard, amerykański trylion (trillion) to nasz bilion. Wynika to z odmiennych skali - krótkiej (stosowanej przede wszystkim w krajach anglojęzycznych) i długiej (spotykana praktycznie w całej Europie).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Системы наименования чисел
Существуют две системы наименования чисел — американская и европейская (английская).

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| sextillion in English | sextillion in French | sextillion in Italian | sextillion in Spanish | sextillion in Dutch | sextillion in German | sextillion in Russian | sextillion in Greek | sextillion in Korean | sextillion in Turkish | sextillion in Hebrew | sextillion in Arabic | sextillion in Polish | sextillion in Urdu | sextillion in Danish | sextillion in Finnish | sextillion in Norwegian | sextillion in Farsi