Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

sedentism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Sedentism
In evolutionary anthropology and archaeology, sedentism (sometimes called sedentariness), is a term applied to the transition from nomadic lifestyle to a society which remains in one place permanently. Essentially, sedentism means living in groups permanently in one place.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Sedentario

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Sédentarité
La sédentarité, est, d'une manière générale, un mode de vie caractérisé par une fréquence faible, voire nulle, de déplacements.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Sedentismi
Sedentismi tarkoittaa antropologiassa ja arkeologiassa kiinteää asutusta vastakohtana riistan tai vuodenaikojen mukaan siirtyvälle asutukselle. Sedentismin synty yhdistetään joskus maanviljelyksen alkuun, mutta todellisuudessa sedentismiä on esiintynyt jo metsästykseen ja kalastukseen perustuvien kulttuurien keskuudessa.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

Glossary of archaeological research

Download this dictionary
sedentism
sedentarismo


| sedentism in English | sedentism in French | sedentism in Spanish | sedentism in Finnish