Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

sandpaper

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Sandpaper
Sandpaper (sometimes called glasspaper) is a heavy paper with abrasive material attached to its surface.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Papel de lija
El papel de lija o simplemente lija, es una herramienta que consiste en un soporte de papel sobre el cual se adhiere algún material abrasivo, como polvo de vidrio o esmeril.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Usinage par abrasion
L’usinage par abrasion ou meulage, consiste à enlever une partie de la matière de pièces métalliques ou autres au moyen d'outils constitués de particules coupantes agglomérées par un liant : chaque particule enlève un petit copeau quand l'une de ses arêtes se présente favorablement sur la pièce, généralement à grande vitesse ; le copeau est de très petite section, de l’ordre de 0,001 mm² ; il n’est pas tranché mais gratté.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Sandpapper
Slippapper, är en speciell typ av med slipkorn belagt papper som används vid slipning. Kornen i slippapper finns i olika storlekar, där större korn ger grövre slipning. Beteckningen sandpapper avser slippapper med sand (kvarts eller flinta) som slipmaterial.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Papier scierny
Papier ścierny - jeden z rodzajów wyrobów ściernych przeznaczonych do obróbki ściernej powierzchni przedmiotów wykonanych z takich materiałów jak drewnometaltworzywo sztuczne.

W handlu występuje zwykle w postaci arkuszy (formatu A4) lub taśm grubszego papieru, na którego jednej ze stron znajduje się tzw. nasyp - czyli warstwa ziarna ściernego przyklejonego do podłoża. Jako materiał ścierny dawniej stosowano drobno tłuczone szkło - stąd czasem zamiennie używana nazwa "papier szklisty". Dziś takim materiałem jest zwykle korund.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| sandpaper in English | sandpaper in French | sandpaper in Italian | sandpaper in Spanish | sandpaper in Dutch | sandpaper in Portuguese | sandpaper in German | sandpaper in Russian | sandpaper in Japanese | sandpaper in Greek | sandpaper in Korean | sandpaper in Turkish | sandpaper in Hebrew | sandpaper in Arabic | sandpaper in Thai | sandpaper in Other Western-European languages | sandpaper in Other Russian languages | sandpaper in Polish | sandpaper in Hungarian | sandpaper in Czech | sandpaper in Latvian | sandpaper in Catalan | sandpaper in Croatian | sandpaper in Serbian | sandpaper in Urdu | sandpaper in Slovenian | sandpaper in Bulgarian | sandpaper in Danish | sandpaper in Finnish | sandpaper in Norwegian | sandpaper in Romanian | sandpaper in Swedish | sandpaper in Farsi | sandpaper in Macedonian