Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

rodzaj (biologia)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Rodzaj (biologia)
Rodzaj (łac. genus) - obowiązkowa kategoria systematyczna, której nazwa wchodzi w skład nazwy gatunkowej i jest niezbędna do jednoznacznego jego określenia. Do rodzaju zaliczany jest gatunek lub monofiletyczna grupa gatunków (Wiley, 1981).

Nazwa rodzaju jest rzeczownikiem w mianowniku liczby pojedynczej, pochodzącym z greki, łaciny lub zlatynizowania z innego języka. Po nazwie podawane jest nazwisko autora i - oddzielona przecinkiem - data pierwszej publikacji, np. Cardinalis Bonaparte, 1838.

Wyższą kategorią podstawową jest rodzina, niższą gatunek. Nazwę rodzajową łacińską piszemy zawsze wielką literą i krojem pisma odróżniającym ją od pozostałego tekstu, a identycznym z krojem epitetu gatunkowego, jeśli wchodzi w skład nazwy gatunku.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| rodzaj (biologia) in Polish