Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

roast

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Roasting
Roasting is a cooking method that uses dry heat, whether an open flame, oven, or other heat source. Roasting can enhance flavor through caramelization and Maillard browning on the surface of the food. Roasting uses indirect, diffused heat (as in an oven), and is suitable for slower cooking of meat in a larger, whole piece. Meats and most root and bulb vegetables can be roasted. Any piece of meat, especially red meat, that has been cooked in this fashion is called a roast. In addition, large uncooked cuts of meat are referred to as roasts. A roast joint of meat can take one, two, even three hours to cook - the resulting meat is tender. Also, meats and vegetables prepared in this way are described as "roasted", e.g., roasted chicken or roasted squash.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Roast
Een roast is een evenement waar iemand op ironische wijze wordt beledigd en/of geëerd. Er worden ook ware en verzonnen verhalen over die persoon verteld. Het is de bedoeling dat de roastee, de persoon die geroast wordt, de grappen niet als een serieuze aanval of belediging ziet, maar zich van zijn of haar goede kant laat zien en het op zich af laat komen. Vaak wordt over de overige roasters ook kort een opmerking gemaakt voordat de roastee aan de beurt komt. Het fenomeen is populair wanneer politici of bedrijfsleiders worden geëerd. Zo krijgen ook hun tegenstanders de kans om eens voluit om hun leiders te lachen.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Roosteren (voedselbereiding)
Roosteren, grilleren of grillen is het proces waarbij voedsel (meestal vlees of groente) op een rooster wordt gelegd en met de warmte, meestal afkomstig van vuur, wordt klaargemaakt. De huishoudelijke apparatuur waarmee wordt geroosterd heet een grill.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Roast

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Roast
Als Roast (englisch: Rösten) bezeichnet man eine Comedy-Veranstaltung oder -Fernsehsendung, in der ein Prominenter von Kollegen und Bekannten mit teils sehr derben und spöttischen Witzen über seine Person, peinlichen Anekdoten aus seinem Leben oder beleidigenden Schimpfworten „geehrt“ wird. Der prominente Roastee soll dabei die verbalen Attacken ungerührt ertragen und darf nie die Fassung verlieren. Der Gastgeber einer solchen Veranstaltung oder Sendung wird als Roastmaster bezeichnet.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Rösten (Garmethode)

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Roast
Un roast (littéralement « rôti ») est un évènement la plupart du temps qui se déroule aux États-Unis, et où un individu prononce une série d'insultes comiques et publiques. Celui qui est visé est présent au cours du discours, et il est tenu de digérer les blagues plus ou moins violentes avec bonne humeur, et de ne pas répondre par critiques et insultes, démontrant ainsi une nature enjouée et humble.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| roast in English | roast in French | roast in Italian | roast in Spanish | roast in Dutch | roast in Portuguese | roast in German | roast in Russian | roast in Japanese | roast in Greek | roast in Korean | roast in Turkish | roast in Hebrew | roast in Arabic | roast in Thai | roast in Other Eastern-European languages | roast in Other Western-European languages | roast in Other Russian languages | roast in Polish | roast in Hungarian | roast in Czech | roast in Latvian | roast in Catalan | roast in Croatian | roast in Serbian | roast in Albanian | roast in Urdu | roast in Slovenian | roast in Bulgarian | roast in Danish | roast in Finnish | roast in Norwegian | roast in Romanian | roast in Swedish | roast in Ukrainian | roast in Farsi | roast in Macedonian | roast in Afrikaans | roast in Hindi