Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

ringleader

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ringleader
A ringleader is a leader of a group of people.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Leiderschap
Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Liderazgo
El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Führung
Der Begriff Führung wird in folgenden Bereichen verwendet:
Technik

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Leadership
Le leadership est l'influence d'un individu sur un groupe.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| ringleader in English | ringleader in French | ringleader in Italian | ringleader in Spanish | ringleader in Dutch | ringleader in Portuguese | ringleader in German | ringleader in Russian | ringleader in Japanese | ringleader in Greek | ringleader in Korean | ringleader in Turkish | ringleader in Hebrew | ringleader in Arabic | ringleader in Thai | ringleader in Other Eastern-European languages | ringleader in Other Western-European languages | ringleader in Other Russian languages | ringleader in Polish | ringleader in Hungarian | ringleader in Czech | ringleader in Latvian | ringleader in Catalan | ringleader in Croatian | ringleader in Serbian | ringleader in Albanian | ringleader in Urdu | ringleader in Slovenian | ringleader in Estonian | ringleader in Bulgarian | ringleader in Danish | ringleader in Norwegian | ringleader in Romanian | ringleader in Swedish | ringleader in Farsi | ringleader in Macedonian | ringleader in Hindi