Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

repetidor

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Repetidor
Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Repetidor
Un repetidor és un dispositiu electrònic que rep un senyal dèbil o de baix nivell i la retransmet a un nivell més alt i/o a més potència, de manera que el senyal pugui cobrir distàncies més llargues sense degradació. El terme repetidor va originar-se amb la telegrafia i referit a un dispositiu electromecànic utilitzat per regenerar senyals de telègraf. L'ús del terme ha continuat amb la telefonia i les comunicacions de dades. En telecomunicació, el terme repetidor té els següents significats estandarditzats:
  1. Un dispositiu analògic que amplifica un senyal d’entrada, independentment de la seva naturalesa (analògica o digital).
  2. Un dispositiu digital que amplifica, remodela, modifica en el temps, o combina qualsevol d'aquestes funcions sobre un senyal digital d'entrada per la seva retransmissió.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Repetidor
Em informática, repetidor é um equipamento utilizado para interligação de redes idênticas, pois eles amplificam e regeneram eletricamente os sinais transmitidos no meio físico.

Os repetidores actuam na camada física (Modelo OSI), recebem todos os pacotes de cada uma das redes que ele interliga e os repete nas demais redes sem realizar qualquer tipo de tratamento sobre os mesmos. Não se pode usar muitos deste dispositivo em uma rede local, pois degeneram o sinal no domínio digital e causam problemas de sincronismo entre as interfaces de rede.


Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

A Spanish-English Dictionary (Granada University, Spain), 14.4

Download this dictionary
repetidor
(n.) = repeater ; relay.
Ex: The network is extendible as it employs repeaters to regenerate the signals.
Ex: These relays are small and self-contained, and can be mounted on existing telephone poles.
----
* estación repetidora = relay station.


Diccionario de Castellano Catalán

Download this dictionary
repetidor
repetidor


| repetidor in English | repetidor in Spanish | repetidor in Portuguese | repetidor in German | repetidor in Turkish | repetidor in Catalan | repetidor in Bulgarian