Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

región

Babylon English-Polish

Download this dictionary
region
Rzecz. region; obszar; okolica

Babylon Polish-English

Download this dictionary
region
nm. region, area, territory, domain

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Region

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Region (Francja)
Region - najwyższy szczebel podziału administracyjnego Francji.

latach 60. i 70. władze francuskie doszły do wniosku, że podział na departamenty jest niewystarczający. Planowanie strategiczne w tak małych jednostkach jest niemożliwe. Dlatego w roku 1972 powołano do życia nowe regiony administracyjne - regions de programme - które grupują od 2 do 8 departamentów. Ich granice i nazwy nawiązują często do starych nazw historycznych (np. OwerniaPikardiaLotaryngia). Tylko kilka posiada nazwy geograficzne (np. Rodan-AlpyCentre) lub kombinacje nazw historycznych i geograficznych (np. Szampania-Ardeny).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

 
Region (geografia)
Region - umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, odróżniający się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. Do tych cech zaliczamy: położenie geograficzne, odrębność językową, religijną, etniczną zamieszkującej region społeczności.

Regiony wydziela się (regionalizacja) w celu przestrzennego usystematyzowania materiału naukowego.

Wyodrębnia się regiony naturalne (regiony fizycznogeograficzne), kulturowe (o wspólnych cechach kulturowych), gospodarcze (o wspólnych centrach bądź powiązaniach gospodarczych; regiony przemysłowe, rolnicze, itp.), czy administracyjne (wyodrębnione prawnie jednostki administracji terenowej - podział administracyjny).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

English Polish Dictionary

Download this dictionary
region
obszar, region

Deutsch-Polnisch 0.25

Download this dictionary
Region
region; terytorium; rejon


| región in English | región in French | región in Italian | región in Spanish | región in Dutch | región in Portuguese | región in German | región in Russian | región in Japanese | región in Greek | región in Korean | región in Turkish | región in Hebrew | región in Arabic | región in Thai | región in Hungarian | región in Czech | región in Latvian | región in Catalan | región in Croatian | región in Serbian | región in Albanian | región in Urdu | región in Bulgarian | región in Danish | región in Finnish | región in Norwegian | región in Romanian | región in Swedish | región in Farsi | región in Macedonian | región in Afrikaans | región in Latin | región in Hindi | región in Indonesian | región in Vietnamese | región in Pashto | región in Malay | región in Filipino