Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

reaction rate

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Reaction rate
The reaction rate (rate of reaction) or speed of reaction for a reactant or product in a particular reaction is intuitively defined as how fast or slow a reaction takes place. For example, the oxidative rusting of iron under Earth's atmosphere is a slow reaction that can take many years, but the combustion of cellulose in a fire is a reaction that takes place in fractions of a second.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Szybkosc reakcji chemicznej
Szybkość reakcji chemicznej wyraża szybkość przybywania lub ubywania składnika w wyniku przebiegu reakcji chemicznej.

Szybkość reakcji definiuje się jako pochodną stężenia po czasie. Dla reakcji

szybkość jest wyrażona tak :
Jeżeli w równaniu występują współczynniki stechiometryczne, to będą występowały także w mianowniku wyrażenia na szybkość - choć nie zawsze muszą im ściśle odpowiadać.

Z drugiej strony eksperymentalnie dowiedziono, że szybkość reakcji można wyrazić tak:

przy czym wykładniki potęgowe nie wynikają z równania sumarycznego, a jedynie z mechanizmu reakcji, dokładnie z jej rzędowości. Dla prostych reakcji wykładniki te przyjmują zwykle wartości całkowite, zaś dla reakcji złożonych mają wartości ułamkowe. W tym wyrażeniu mogą występować produkty, lecz tylko w szczególnych sytuacjach. Łącząc te dwa zapisy dochodzi się do równania kinetycznego.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典

Download this dictionary
反応速度
反応速度(はんのうそくど、reaction velocity)とは化学反応の反応物あるいは生成物に関する各成分量の時間変化率を表す数値で、通常、反応速度を表現する式は濃度のべき関数として表現される。

Wikipedia.orgをもっと見ると…


この記事はウィキペディアTMの内容を用いておりGNU Free Documentation License のライセンスのもとに提供されています。

Wikipedia 维基中文 免费百科全书

Download this dictionary
反應速率
反应速率即化学反应进行的快慢。

访问 Wikipedia.org... 网页


本文章的材料选自维基百科(R), 并有 GNU 免费文件许

Fundset Deutsch2Chinese(S)

Download this dictionary
Reaktionsgeschwindigkeit
[die] 反应速度。
reaction rate, reaction time, speed of response


| reaction rate in English | reaction rate in Portuguese | reaction rate in Japanese | reaction rate in Turkish | reaction rate in Arabic | reaction rate in Polish