Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

purytanie

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Purytanizm
Purytanizm - ruch religijno-społeczny w XVI i XVII wiecznej Anglii, mający na celu "oczyszczenie" kościoła anglikańskiego z pozostałości po katolicyzmie w liturgii i teologii. Początkowo działając jako ruch wewnątrz anglikanizmu, purytanie stopniowo oddzielali się od niego tworząc odrębne wspólnoty religijne, czasem nazywane nonkonformistycznymi. W języku potocznym purytanizm to skrajne przejawianie jakichś zasad, szczególnie moralnych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
purytanin
nm. male puritan, male person who is strict on religious issues; male person who is strict on moral issues; male person who supports modesty and simplicity


| purytanie in English | purytanie in Polish