Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

program

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Program
Programme (UK), Program (US) may refer to:

Communication

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Program@
 
Programa
Según el contexto, programa tiene diversos significados:

En la ciencia

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Programme
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Program
Ordet program kommer från grekiska programma och betydde ursprungligen föreskrift, anslag eller offentlig kungörelse. I dagens språkbruk har ordet kvar denna ursprungliga betydelse men användningen av ordet har också vidgats till nya områden. Program i ursprunglig betydelse kan man till exempel tala om när det gäller de trycksaker som sprids i samband med föreställningar eller sammanträden av olika slag. I mer generell betydelse kan program användas om en plan eller schema för vilken slags verksamhet som helst.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Program

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| program in English | program in French | program in Italian | program in Spanish | program in Dutch | program in Portuguese | program in German | program in Russian | program in Japanese | program in Greek | program in Korean | program in Turkish | program in Hebrew | program in Arabic | program in Thai | program in Other Western-European languages | program in Other Russian languages | program in Polish | program in Hungarian | program in Czech | program in Lithuanian | program in Latvian | program in Catalan | program in Croatian | program in Serbian | program in Albanian | program in Urdu | program in Slovenian | program in Estonian | program in Bulgarian | program in Danish | program in Finnish | program in Norwegian | program in Romanian | program in Swedish | program in Ukrainian | program in Farsi | program in Macedonian | program in Afrikaans | program in Latin