Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

primærfaktor

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Primærfaktor
Primærfaktor er et mål på hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. Primærfaktoren til en fjelltopp er den minste vertikale avstanden (høydeforskjellen) en først må gå ned for å kunne gå opp til et høyere punkt enn den fjelltoppen man startet fra. En topp kan defineres som et punkt som er slik at terrenget - i alle retninger fra toppen - går enten bortover eller nedover. Normalt defineres fjelltopper som toppunkter med en primærfaktor på 50 meter eller mer, men også lavere verdier blir brukt.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Primærfaktor
Primærfaktor er eit mål på kor mykje ein fjelltopp hevar seg i høve til terrenget omkring. Primærfaktoren til ein fjelltopp er den minste vertikale avstanden ein må gå for å komme til eit høgare punkt. Primærfaktoren kan virke som ein uinteressant storleik, men spelar ei stor rolle når ein lagar lister over fjelltoppar.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| primærfaktor in Norwegian