Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

prayer

Wikipedia na Bosanskom – Slobodna enciklopedija

Download this dictionary
Molitva
Molitva je oblik obracanja Bogu. Ona je uspostavljanje odnosa s Bogom ili kakvim (po drugim religijama) bozanstvom, odnosno bozici ili bogu. Katolici se obicno mole i svecima, Mariji i andelima cuvarima.

Za vise informacija, pogledajte Wikipedia.org...


© Ovaj clanak koristi material sa Wikipedije® i licenciran je po GNU licenca za slobodnu dokumentaciju i po Creative Commons Autorstvo – ShareAlike licenci.

English-Luxembourgish Dictionary

Download this dictionary
prayer
nf - Andacht (pl. Andachten); nn - Gebiet (pl. Gebieder); nf - Litanei (pl. Litaneien)

JM Siouan Dictionaries

Download this dictionary
Prayer
= WOCEKIYE

English 2 Swahili

Download this dictionary
prayer
n. sala; dua; ibada; tarawehi (Isl. -Ramadan post-sunset prayer)

English-Hindi (Ram Narain Lal)

Download this dictionary
prayer
Noun
१. विनय, प्रार्थना, विनती, २. पूजा वा ध्यान करने की विधि, आराधना, स्तोत्र, उपासना [1. vinaya, prArthanA, vinatI, 2. pUjA vA dhyAna karane kI vidhi, ArAdhanA, stotra, upAsanA]
IAST: 1. vinaya, prārthanā, vinatī, 2. pūjā vā dhyāna karnē kī vidhi, ārādhanā, stōtra, upāsanā
GSC: 1. vinaya, praarthana, vinti, 2. pooja va dhyaan karne ki vidhi, aaradhana, stotra, upasna


| prayer in English | prayer in French | prayer in Italian | prayer in Spanish | prayer in Dutch | prayer in Portuguese | prayer in German | prayer in Russian | prayer in Japanese | prayer in Greek | prayer in Korean | prayer in Turkish | prayer in Hebrew | prayer in Arabic | prayer in Thai | prayer in Polish | prayer in Hungarian | prayer in Czech | prayer in Catalan | prayer in Croatian | prayer in Serbian | prayer in Albanian | prayer in Urdu | prayer in Bulgarian | prayer in Danish | prayer in Finnish | prayer in Norwegian | prayer in Romanian | prayer in Swedish | prayer in Farsi | prayer in Macedonian | prayer in Afrikaans | prayer in Latin | prayer in Hindi | prayer in Indonesian | prayer in Vietnamese | prayer in Pashto | prayer in Malay | prayer in Filipino