Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

prawnik

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Prawnik
Prawnik – na gruncie prawa polskiego to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła stosowne zagraniczne studia uznawane w Polsce.

Niektóre systemy prawne, wywodzące się z common law, jako prawników najniższego stopnia zawodowego uznają także osoby o wykształceniu wyższym humanistycznym, zajmujące się zawodowo prawem. Obecnie jednak w większości krajów świata do wykonywania zawodów mających związek z prawem jest wymagane wyższe, uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, a dla wykonywania kluczowych zawodów prawniczych, okresy dodatkowego stażu (aplikacjaasesura).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
prawnik
nm. male lawyer, male person who represents people in a court of law or advises them on legal matters, male barrister, male attorney
 
prawniczka
nf. female lawyer, female barrister, female attorney

Polish-English 0.10

Download this dictionary
prawnik
lawyer


| prawnik in English | prawnik in Polish