Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

powinowactwo (prawo)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Powinowactwo (prawo)
Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego.

Jest wyłącznie więzią prawną (w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną). Powinowactwo trwa dalej mimo ustania małżeństwa (chyba że zostało ono unieważnione, albowiem wtedy powstaje stan taki, jak gdyby nigdy nie zostało one zawarte). Powinowactwo w linii prostej jest względną przeszkodą małżeńską (z ważnych powodów sąd może udzielić zgody na takie małżeństwo).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| powinowactwo (prawo) in Polish