Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

pomiar

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Pomiar
Pomiar - według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

Pomiar to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Babylon Polish-English

Download this dictionary
pomiar
nm. measurement, calculation of size or extent; assessment of capacity or dimension; system of measures (liquid measurement, dry measurement); survey, act of measuring and recording the characteristics of a plot of land


| pomiar in English | pomiar in Polish