Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

podgrupa

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Podgrupa
Podgrupa – podzbiór zbioru elementów grupy który tworzy grupę z tym samym działaniem (ograniczonym do tego podzbioru). Badanie różnych rodzajów podgrup danej grupy dostarcza o niej wielu informacji. Często grupę daje się rozłożyć na iloczyn prosty jej podgrup.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
podgrupa
subgroup

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Podgrupa
matematice se pojmem podgrupa grupy G = (G,*) oznacuje grupa H = (H, *H), je-li H podmnožinou G a *H je podmnožinou operace *.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License

Croatian English Dictionary

Download this dictionary
podgrupa
subgroup

Slovensko-hrvaški in slovensko-srbski slovar

Download this dictionary
podgrupa
podgrupa


| podgrupa in English | podgrupa in Polish | podgrupa in Czech | podgrupa in Croatian