Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

plead

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pleading
In law as practiced in countries that follow the English models, a pleading is a formal written statement of a party's claims or defenses to another party's claims in a civil action. The parties' pleadings in a case define the issues to be adjudicated in the action.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Plädering
Plädering är ett slutanförande som part eller hans ombud får tillfälle till enligt rättegångsbalken under slutfasen av en huvudförhandling i en rättegång i domstol. Under pläderingen kan parten sammanfatta det rättsliga läget och argumentera för vad som talar för hans sak. Han kan även införa nya argument i målet genom att åberopa rättsfall och förarbeten. Detta utgör inget som strider mot rättegångsbalkens regler i övrigt om att ny bevisning inte får införas eftersom en grundförutsättning för alla rättegångar är att "domaren känner lagen" (jura novit curia).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
plead
zastupati  
 
zalažemo  
 
podnijeti molbu  
 
obraćati se sudu  
 
militi  
 
govoriti pred sudom  
 
braniti se  
 
braniti djelo  
 
braniti  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Farsi dictionary

Download this dictionary
plead

دفاع کردن ،در دادگاه اقامه يا ادعا کردن ،درخواست کردن ،لابه کردن ،عرضحال دادن
قانون ـ فقه : محاجه کردن

 
کلمات مرتبط(11) 

 

Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
PLEAD
PERORARE. RISPONDERE A UN'ACCUSA. DICHIARARSI. PATROCINARE. DIFENDERE


| plead in English | plead in French | plead in Italian | plead in Spanish | plead in Dutch | plead in Portuguese | plead in German | plead in Russian | plead in Japanese | plead in Greek | plead in Korean | plead in Turkish | plead in Hebrew | plead in Arabic | plead in Thai | plead in Other Eastern-European languages | plead in Other Western-European languages | plead in Other Russian languages | plead in Polish | plead in Hungarian | plead in Czech | plead in Latvian | plead in Catalan | plead in Croatian | plead in Serbian | plead in Albanian | plead in Urdu | plead in Slovenian | plead in Bulgarian | plead in Danish | plead in Norwegian | plead in Romanian | plead in Swedish | plead in Ukrainian | plead in Farsi | plead in Macedonian | plead in Latin | plead in Hindi