Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

planeet

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Planeet
Een planeet in ons zonnestelsel is een hemellichaam dat volgens de definitie voldoet aan drie voorwaarden. Het hemellichaam:
  1. bevindt zich in een baan rond de Zon;
  2. heeft genoeg massa om met zijn eigen zwaartekracht de interne krachten van zijn eigen lichaam te overwinnen zodat daarmee een hydrostatisch evenwicht bewerkstelligd wordt (met andere woorden gedraagt zich als een vloeistof en is daardoor nagenoeg rond);
  3. heeft de omgeving van haar baan schoongeveegd van andere objecten.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Planet

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
planeet (de)
n. planet

Dutch_English 22000

Download this dictionary
planeet
planet

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
planeet
bintang berkitar, planet

Nederlands-Indonesia

Download this dictionary
planeet
bintang berkitar, planet


| planeet in English | planeet in French | planeet in Dutch