Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

pictographic

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pictogram
A pictogram, also called a pictogramme, pictograph, or simply picto, and also an 'icon', is an ideogram that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. Pictographs are often used in writing and graphic systems in which the characters are to a considerable extent pictorial in appearance.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Pictogram
Een pictogram is een symbool of afbeelding dat de plaats inneemt van een tekst. Het gebruik ervan wordt daarom ook beeldtaal genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Pictograma
Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Pictogramme
Un pictogramme (également appelé pictographe) est une représentation graphique schématique, un dessin figuratif stylisé ayant fonction de signe. Dans les langues écrites il ne transcrit pas la langue orale, tandis que dans les langues non écrites, il fait fonction d'écriture. Il a été utilisé dans l'art rupestre (dessins peints).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Piktogram
Ett piktogram (alt. ikon) är en symbol eller ett skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp genom en - oftast förenklad - illustration. Exempelvis bilden för herr- och damtoalett. Piktogrammen används på flygplatser och järnvägsstationer eftersom de förstås av alla människor oavsett språk. Symbolerna för månens faser som ofta förekommer i kalendrar och trafiksymboler är också piktogram.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| pictographic in English | pictographic in French | pictographic in Italian | pictographic in Spanish | pictographic in Dutch | pictographic in Portuguese | pictographic in German | pictographic in Russian | pictographic in Japanese | pictographic in Greek | pictographic in Turkish | pictographic in Hebrew | pictographic in Arabic | pictographic in Polish | pictographic in Urdu | pictographic in Danish | pictographic in Finnish | pictographic in Norwegian | pictographic in Swedish