Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

phosphate

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Phosphate
A phosphate (PO43-) as an inorganic chemical is a salt of phosphoric acid. In organic chemistry, a phosphate, or organophosphate, is an ester of phosphoric acid. Organic phosphates are important in biochemistry and biogeochemistry or ecology. Inorganic phosphates are mined to obtain phosphorus for use in agriculture and industry. At elevated temperatures in the solid state, phosphates can condense to form pyrophosphates.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Fosfaat
Fosfaat (PO43–) is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt. Fosfaten zijn zuurresten van fosforzuur (H3PO4). Het fosfaatanion is driewaardig negatief geladen en bezit een tetraëdrische structuur. De meeste fosfaten zijn slecht oplosbaar in water, en zijn daarom makkelijk uit een oplossing te verwijderen via een neerslagreactie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Fosfato
Los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Phosphate
Phosphate sind im engen Sinn die Salze und Ester der Orthophosphorsäure (H3PO4). Im weiteren Sinn werden auch die Kondensate (Polymere) der Orthophosphorsäure und ihre Ester Phosphate genannt. Die Ester werden unter Phosphorsäureester beschrieben. Phosphor liegt bei allen diesen Verbindungen in der Oxidationsstufe (V) vor. Sauerstoffverbindungen des Phosphors mit anderen Oxidationsstufen sind unter Phosphor aufgelistet.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Phosphate
Un phosphate, en chimie inorganique, est un sel d'acide phosphorique résultant de l'attaque d'une base par de l'acide phosphorique.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Phosphore
Le phosphore est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole P et de numéro atomique 15.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| phosphate in English | phosphate in French | phosphate in Italian | phosphate in Spanish | phosphate in Dutch | phosphate in Portuguese | phosphate in German | phosphate in Russian | phosphate in Japanese | phosphate in Greek | phosphate in Korean | phosphate in Turkish | phosphate in Hebrew | phosphate in Arabic | phosphate in Thai | phosphate in Other Western-European languages | phosphate in Other Russian languages | phosphate in Polish | phosphate in Hungarian | phosphate in Czech | phosphate in Latvian | phosphate in Catalan | phosphate in Croatian | phosphate in Serbian | phosphate in Albanian | phosphate in Urdu | phosphate in Bulgarian | phosphate in Danish | phosphate in Finnish | phosphate in Norwegian | phosphate in Romanian | phosphate in Swedish | phosphate in Farsi | phosphate in Macedonian